DuanOnline.Vn

Dự Án Căn Hộ Đất Nền Nha Trang

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


DuanOnline.Vn

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
CONDOTEL PANORAMA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 47 - 104 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Vịnh Nha Trang
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 ARIYANA SMART CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
DIAMON BAY CONDOTEL & RESORT

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tập đoàn Hoàn Cầu
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
AB CENTRAL SQUARE

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
SSG
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
BAVICO INTERNATIONAL HOTEL

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CHAM OASIS CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
INTERCONTINENTAL NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hoàng Quân


 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
SHERATON NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hoàng Quân
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
SUNRISE NHA TRANG BEACH

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
AMIANA RESORT NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 18,5tr ++
/m2 
CĐT:
BĐS Tân Bình
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
L' ALYANA NINH VÂN BAY

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Đức Khải Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
FUSION RESORT NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Con Ong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ OCEAN GATE NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Vân Phong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
THE ANAM RESORT NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL NHA TRANG BAY

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Bến Du Thuyền

 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
STELLAR HOTEL RESIDENCES

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Nha Trang
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ GOLDCOAST NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Yến (Hoàn Cầu)
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
MAJESTIC STAR NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ U PLAZA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Condotel Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
NOVOTEL NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
DENDRO GOLD NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
LIBERTY CENTRAL NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
NHA TRANG PALACE

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
MICHELIA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL BEACH FRONT CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VINGROUP
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL EMPIRE CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL PREMIUM GOLF LAND

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
STAR CITY NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL NHA TRANG RESORT

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
ASIA PARADISE NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
HAPPY LIFE HOTEL NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
AMIANA RESORT NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
EVASON ANA MANDARA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
MERPERLE HÒN TẮM NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN