RU-CENTER

Trung tâm 
đăng ký 
các tên miền

Miền NEPMEN.COM thuộc về bạn?
Bạn cũng có thể đặt các dịch vụ sau:
Khu vực cá nhân của bạn
Hosting
Hosting - một nền tảng để lưu trữ trang web của bạn. Sự lựa chọn - kế hoạch thuế quan và các chức năng khác nhau.
Nhà thiết kế của trang web
Site Designer sẽ giúp bạn tạo trang cá nhân của riêng bạn hoặc một người đại diện của công ty của bạn trên Internet.
Bưu điện
Đáng tin cậy bảo vệ từ spam e-mail trên tên miền của bạn.
Bán đấu giá
Các đấu giá Internet phổ biến nhất của Nga có thể giúp chọn một tên miền đẹp cho trang web của bạn.
Bãi đậu xe miền
Ngay cả nếu tên miền của bạn không làm việc - nó sẽ mang lại cho bạn thu nhập.
SSL chứng
Chữ ký số duy nhất của trang web của bạn, cần thiết cho việc tổ chức một kết nối an toàn giữa máy khách và máy chủ.