DuanOnline.Vn

Dự Án Căn Hộ Đất Nền Nha TrangDuanOnline.Vn

Khu đô thị du lịch Hoàng Long Nha Trang
KHU ĐÔ THỊ HOÀNG LONG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 80 - 250 m2
Giá: 11,5tr ++
/m2 
CĐT:
U.P.G.C
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CÁI

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KHU ĐÔ THỊ NHA TRANG PEARL

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tập đoàn Hoàn Cầu
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
AB CENTRAL SQUARE

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
SSG
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
BAVICO INTERNATIONAL HOTEL

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CHAM OASIS CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
HQC PLAZA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hoàng Quân


 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
MƯỜNG THANH NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hoàng Quân
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
MƯỜNG THANH VIỄN TRIỀU

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ MAPLE NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 18,5tr ++
/m2 
CĐT:
BĐS Tân Bình
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ NHA TRANG CENTER

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Đức Khải Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ NHA TRANG CENTER 2

Codotel Nha Trang

Căn Hộ Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Con Ong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ OCEAN GATE NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Vân Phong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ PH NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
ROYAL MARINA CENTER

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Bến Du Thuyền

 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
STELLAR HOTEL RESIDENCES

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Nha Trang
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ GOLDCOAST NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Yến (Hoàn Cầu)
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KHU DÂN CƯ BẮC VĨNH HẢI

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ U PLAZA NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Dự án đất nền Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KĐT VCN PHƯỚC HẢI

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KĐT VCN PHƯỚC LONG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KĐT VĨNH ĐIỀM TRUNG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KHU DÂN CƯ HÒN RỚ NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
KHU PHỐ THƯƠNG MẠI VCN

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL BEACH FRONT CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VINGROUP
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL EMPIRE CONDOTEL

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL PREMIUM GOLF LAND

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
STAR CITY NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
VINPEARL NHA TRANG BAY

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
ASIA PARADISE NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
HAPPY LIFE HOTEL NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
AMIANA RESORT NHA TRANG

Codotel Nha Trang

Khu Đô Thị Nha Trang
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
VCN