+ 53m2, 1 phòng ngủ, 1WC = 8 -10 triệu/tháng. 
+ 69m2, 2 phòng ngủ, 2WC = 10 - 14 triệu/tháng. 
+ 74m2, 2 phòng ngủ, 2WC = 11-14 triệu/tháng. 
+ 76m2, 2 phòng ngủ, 2WC = 12 - 14 triệu/tháng. 
+ 109m2, 3 phòng ngủ, 3WC = 15-18 triệu/tháng.