DuanOnline.Vn

 

Căn Hộ Tân Phước Plaza, Tan Phuoc Plaza
CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 1 PN 53m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp - Đã cho thuê
8tr 
/tháng  

DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 1 PN 53m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao - Đã cho thuê
8tr
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 1 PN 53m2
Nhà trống, có ống đồng
Tầng cao
9tr
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 1 PN 53m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao
10tr
/tháng 


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 69m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp - Đã cho thuê
10tr
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 76m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp
11tr 
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 76m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp
15tr 
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 76m2
Nhà trống, có ống đồng
Tầng cao
12tr 
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 76m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao
13tr 
/tháng 


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 2 PN 76m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao
12tr 
/tháng  


DuanOnline.vn

TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp - Đã cho thuê
10tr
/tháng  
hot topic


DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp
12tr
/tháng  


DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp
12tr
/tháng  


DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao
12tr
/tháng  


DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp
12tr 
/tháng  


DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng thấp, View LTK
12tr
/tháng  

DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Có máy lạnh, giao nhà ngay
Tầng thấp, View LTK
13tr
/tháng  

DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng giữa, View Q1
12tr 
/tháng  

DuanOnline.vn


TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Lầu cao, View Q1
12tr /tháng  

DuanOnline.vn

TÂN PHƯỚC PLAZA
Căn hộ 2 PN 74m2
Có nội thất, giường máy lạnh, giường, tivi, bàn phấn
14tr /tháng  

DuanOnline.vn

CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng giữa
15tr
/tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng giữa
15tr /tháng  


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng giữa, view Phú Thọ
15tr /tháng 


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng cao, View Q1
15tr /tháng  hot topic


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Nhà trống, giao nhà ngay
Tầng giữa, View Q1
15tr /tháng  hot topic


DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Có nội thất, giao nhà ngay
Tầng cao, View Q1
18tr /tháng  hot topic

DuanOnline.vn


CĂN HỘ TÂN PHƯỚC
Căn hộ 3 PN 109m2
Full nội thất, giao nhà ngay
Tầng giữa, 
18tr /tháng  


DuanOnline.vn