Căn Hộ Tân Phước Plaza

 Căn hộ Tân Phước Plaza 1 Phòng ngủ 

1,735 tỷ /căn


Căn hộ Quận 11

Xem căn hộ mẫuhot topicGiao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   53m2              |

www.nhaban88.com  1 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  1 Phòng Tắm
Căn hộ Tân Phước Plaza 2 Phòng Ngủ

2,35 tỷ /căn

Vị trí: Lý Thường Kiệt

Căn hộ Quận 11

Xem căn hộ mẫuhot topicGiao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   74m2                |

www.nhaban88.com  2 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  2 Phòng TắmCăn hộ Tân Phước Plaza 3 Phòng Ngủ

3,328 tỷ /căn

Vị trí: Lý Thường Kiệt

Căn hộ Quận 11

Xem căn hộ mẫuhot topicGiao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   109 m2                |

www.nhaban88.com  2 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  3 Phòng TắmCăn hộ Tân Phước Plaza 2 Phòng ngủ

2,4 tỷ /căn

Vị trí: Lý Thường Kiệt

Căn hộ Quận 11

Xem căn hộ mẫuhot topic Giao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   69m2               |

www.nhaban88.com  2 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  2 Phòng Tắm
Căn hộ Tan Phuoc Plaza 2 Phòng Ngủ

2,5 tỷ /căn

Vị trí: Lý Thường Kiệt

Can ho Quan 11

Xem căn hộ mẫuhot topic Giao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   76m2               |

www.nhaban88.com  2 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  2 Phòng TắmCăn hộ Tan Phuoc Plaza 3 Phòng Vượng Phát

3,4 tỷ /căn

Vị trí: Lý Thường Kiệt

Can ho Quan 11

Xem căn hộ mẫuhot topic Giao nhà T7/2015

                                        
    
www.nhaban88.com   109 m2               |

www.nhaban88.com  2 Phòng Ngủ         | 

         
www.nhaban88.com  3 Phòng Tắm