DuanOnline.Vn

Dự Án Căn Hộ Đất Nền Nha TrangDuanOnline.Vn

Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
CĂN HỘ OPAL RIVERSIDE

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 47 - 104 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thùy Dương Đức Bình
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
CĂN HỘ OPAL SKYVIEW

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ SUNVIEW TOWN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
4S RIVERSIDE LINH ĐÔNG

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
SSG
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ 4S RIVERSIDE GARDEN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ AQUILA PLAZA

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ MỸ LONG

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên


 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ MỸ KIM

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ MỸ AN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ TDH TRƯỜNG THỌ

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 18,5tr ++
/m2 
CĐT:
BĐS Tân Bình
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ CHƯƠNG DƯƠNG HOME

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Đức Khải Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ ĐẠT GIA RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Con Ong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ ĐẠT GIA CENTRE POINT

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ DEPOT METRO TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ FORTUNE APARTMENT

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Minh Nguyên Long

 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ GREENVIEW GARDEN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Kinh Đô Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ JOMANA HOME RESORT

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thái Sơn Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LAVITA GARDEN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LOTUS SEN HỒNG

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LAN PHƯƠNG MHBR

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Nova Land
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LINH TÂY TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tân Hoàng Thắng
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ PHÚ AN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thiên Phúc Điền
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LOUIS IX TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
BOTANICA PREMIER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
NovaLand