DuanOnline.Vn

MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


8X ĐẦM SEN

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


CĂN HỘ FORTUNA

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Kim Hồng


CĂN HỘ CARILLON 2

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thiên Phúc Điền


KHANG GIA TÂN HƯƠNG

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Minh Nguyên Long


CĂN HỘ SACOMREAL 584

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thái Sơn Corp.


SOUTHERN DRAGON

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.


TRUNG ĐÔNG PLAZA

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tân Hoàng Thắng


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


CELADON CITY

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
GAMUDA LAND


CĂN HỘ RICHSTAR

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt


CĂN HỘ KHUÔNG VIỆT

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Nova Land


CĂN HỘ CARILLON 5

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thiên Phúc Điền


CĂN HỘ IDICO TÂN PHÚ

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Minh Nguyên Long


CĂN HỘ PHÚ THẠNH

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thái Sơn Corp.


CĂN HỘ TÂN HƯƠNG

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.


CĂN HỘ VALEO ĐẦM SEN

DuanOnline.vn

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tân Hoàng Thắng


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


DIAMOND LOTUS LAKEVIEW

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Khang Corp.


CĂN HỘ AN GIA GARDEN

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt


INVESTCO BABYLON

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Nova Land


CĂN HỘ CARILLON 6

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thiên Phúc Điền


CĂN HỘ LOTUS GARDEN

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Minh Nguyên Long


SAIGON APARTMENT

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thái Sơn Corp.


CĂN HỘ TOPAZ GARDEN

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.


CĂN HỘ RUBY LAND

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tân Hoàng Thắng


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.


MELODY RESIDENCE

Can Ho Quan Tan Phu

Căn hộ Quận Tân Phú
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.