DuanOnline.Vn

Dự Án Căn Hộ Đất Nền Nha TrangDuanOnline.Vn

Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 REPUBLIC PLAZA

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 47 - 104 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thùy Dương Đức Bình
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 CĂN HỘ SKY CENTER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ CENTA PARK

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ SAIGON AIRPORT

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
SSG
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ CARILLON 1

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CENTRAL PLAZA

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ PHÚC YÊN 1

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên


 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ PHÚC YÊN 3

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ PHÚC YÊN 2

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phúc Yên
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
TÂN BÌNH APARTMENT

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 18,5tr ++
/m2 
CĐT:
BĐS Tân Bình
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
ERA LẠC LONG QUÂN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Đức Khải Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ BEE HOME

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Con Ong
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ BẢY HIỀN TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Hưng Thịnh Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
U GARDEN COMPLEX

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: tr ++
/m2 
CĐT:
Sông Đà Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
GOLF VIEW TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Minh Nguyên Long

 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CỘNG HÒA GARDEN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 44 - 90 m2
Giá: 27,8tr ++
/m2 
CĐT:
Kinh Đô Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ THÁI SƠN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thái Sơn Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CỘNG HÒA PLAZA

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 69 - 95 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Phú Túc Việt
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ HARMONA

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thanh Niên Corp.
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
GOLDEN MANSION

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 49 - 109 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Nova Land
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ RUBY GARDEN

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Tân Hoàng Thắng
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ CARILLON 3

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thiên Phúc Điền
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
CĂN HỘ LOUIS IX TOWER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
Thăng Long
 
Căn Hộ Sky Center, Căn Hộ Sky Center Quận Tân Bình
 
BOTANICA PREMIER

Can Ho Quan Tan Binh

Căn hộ Quận Tân Bình
DT: 50 - 90 m2
Giá: 32,5tr ++
/m2 
CĐT:
NovaLand