Căn Hộ HimLam RiverSide

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 117.60 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 108.50 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 102.25 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 100 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 95.95 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ Diện tích: 107.95 (109.70) m2 


CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ

Loại căn hộ: Căn hộ 4 phòng ngủ Diện tích: 143.65 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 4 phòng ngủ Diện tích: 141.84 m2

Loại căn hộ: Căn hộ 4 phòng ngủ Diện tích: 143.80 m2