Chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Hoàng Long là công ty THHH MTV Đầu Tư Xây Dựng và Địa Chất UPGC.  Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Long là một đơn vị hàng đầu có thương hiệu và uy tín trong thị trường, và có nhiều năm kinh nghiệm triển khai nhiều dự án bất động sản.